Kommissionens forslag til et anti-tax avoidance directive

Peter Koerver Schmidt, Jakob Bundgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen omhandler Europa-Kommissionens netop fremsatte og ganske vidtrækkende forslag til et Anti-Tax Avoidance Directive, der skal fastsætte et bindende minimum for værnsregler på seks udvalgte områder. Indledningsvis beskrives baggrunden for og formålet med direktivforslaget, og derpå drøftes direktivets karakter og anvendelsesområde. I forlængelse heraf foretages en overordnet gennemgang af de foreslåede seks værnsregler. I den forbindelse diskuteres forholdet til den primære EU-ret, og de væsentligste forskelle i forhold til gældende danske værnregler fremhæves. Afslutningsvis vurderes udsigterne til en vedtagelse af direktivet, og det konkluderes, at direktivet, såfremt det vedtages, vil yde et markant bidrag til yderligere ensretning i den internationale selskabsskatteret.
Original languageDanish
JournalSR-Skat
Volume28
Issue number3
Pages (from-to)151-163
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2016

Cite this