Kommentarer til udvalgte afgørelser: Registreringsafgift – mandskabsvogn – leasing

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Landsskatteretten fastslog i SKM2023.391LSR, at et leasingselskab hæftede for registreringsafgiften for en mandskabsvogn, som var blevet anvendt til privat befordring. Mandskabsvognen var leaset til en bruger, og der forelå en aftale mellem bruger og selskab om, at mandskabsvognen ikke måtte anvendes i strid med reglerne for mandskabsvogne. Landsskatteretten fandt, at det var uden betydning, at der forelå denne aftale, og at leasingselskabet utvivlsomt ikke var bekendt med den private anvendelse.
Original languageDanish
Article numberSR.2023.217
JournalSR-Skat
Number of pages5
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2023

Cite this