Kommentarer til love og ændringer af love

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Kommentarer til ændring af lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, effektivisering m.v.), lov om maritime uddannelser, lov om ændring af lov om lønmodtagernes Garantifond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsretet voksen- og efteruddannelse og lov om opkrævning af dagpenge ved sygdom eller fødsel (Opkrævning af finansieringsbidrag fra private arbejdsgivere) lov om ophævelse af lov om fremme af udbyttedeling og ophævelse af sociale fonds (Ophævelse af Udbyttedelingsnævnet), lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Forenkling vedrørende uddannelsesråd og -udvalg), lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om produktionsskoler, lov om gymnasiet m.v., lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Forenkling af tilskudsregler), lov om ænring af lov om forskningsrådgivning
Original languageDanish
JournalKarnovs Lovsamling
Issue number3
Pages (from-to)7111, 7112-7114, 71225-7128, 7151-7154
ISSN0904-4736
Publication statusPublished - 2002

Cite this