Kommentarer til love og ændringer af love

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Kommentarer til ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Genetablering af mulighed for godtgørelse), lov om ændring af lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om en arbejdsmarkedsfond (Omlægning af den finansieringsmæssige styring af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse), lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne, ændrede til skudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.), lov om ophævelse af lov om Kulturministeriets Udviklingsfond
Original languageDanish
JournalKarnovs Lovsamling
Issue number2
Pages (from-to)7080-7087
ISSN0904-4736
Publication statusPublished - 2002

Cite this