Kommentarer til lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v., lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om børnepasningsorlov, lov om ligestilling af kvinder og mænd og lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, lov om ændring af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat, lov om gennemførelse af deltidsdirektivet, lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer og lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v., lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om børnepasningsorlov og lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m. fl. (Ændringer som følge af førtidspensionsreformen, selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden, børnepasningsorlov til modtagere af ledighedsydelse m.v.)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Original languageDanish
JournalKarnovs Lovsamling
Issue number5
Pages (from-to)6175-6189
ISSN0904-4736
Publication statusPublished - 2001

Cite this