Kommentarer til lov om ændring om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om delpension (Ændringer i reglerne om efterløn og delpension som følge af ændringer i pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven m.v.), lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ændring af bopælskravet i efterlønsordningen i forhold til Færøerne og Grønland m.v.)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Original languageDanish
JournalKarnovs Lovsamling
Issue number3
Pages (from-to)6096-6098
ISSN0904-4736
Publication statusPublished - 2001

Cite this