Kommentarer til lov om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (Bygningstaxameterreguleringer, anbringelse af likvide midler, oplysningspligt, elektronisk kommunikation på SU-området og digital signatur m.m., lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, lov om ændring af lov on folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, (frie kostskoler), lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Tilskud og bidrag til undervisning m.v. af svært handicappede elever m.m.)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Original languageDanish
JournalKarnovs Lovsamling
Issue number3
Pages (from-to)6088-6094
ISSN0904-4736
Publication statusPublished - 2001

Cite this