Kommentarer til erhvervsfremmeloven, eksportkreditfondsloven, vækstfondsloven, udviklingsvirksomhedsloven, udlånsgaranti, skibsfinansieringsinstitutloven, skibsværftsaftaleloven, driftstøtte til skibsbygning, dagspressens finansieringsinstitut, elsparefondsloven, hjemmeserviceloven, vækstmarkeder, europæiske regionalfondslov, CVR-loven, det centrale virksomhedsregister, elproduktionsloven, vedvarende energikilder, miljøaktiviteter i østlandene, fremme af decentral kraftvarme, statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet.

Henrik Juul

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

    Original languageDanish
    JournalVirksomheds-karnov
    Publication statusPublished - 2005

    Cite this