Kommentar til Lov 2013-12-17 nr. 1465 om ændring af lov on institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this