Kommentar til Lov 2013-07-04 nr. 899 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this