Kommentar til Lov 2013-07-04 nr. 898 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this