Kommentar til Lov 2013-07-04 nr. 895 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this