Kommentar til Lov 2013-06-28 nr. 790 om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this