Kommentar til Lov 2013-06-12 nr. 623 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v.

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this