Kommentar til Lov 2013-06-12 nr. 613 om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this