Kommentar til Lov 2013-05-13 nr. 473 om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this