Kommentar til Lov 2013-03-05 nr. 217 om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this