Kommentar til Lov 2012-12-23 nr. 1380 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this