Kommentar til Lov 2012-12-18 nr. 1236 om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning af uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this