Kommentar til Lov 2012-06-04 nr. 514 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this