Kommentar til Lov 2012-05-30 nr. 476 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this