Kommentar til Lov 2012-05-30 nr. 473 om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this