Kommentar til Lov 2012-05-29 nr. 469 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this