Kommentar til Lov 2012-04-28 nr. 379 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this