Kommentar til Lov 2012-03-27 nr. 267 om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this