Kommentar til Lov 2012-02-28 nr. 152 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this