Kommentar til Lov 2012-02-14 nr. 135 om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this