Kommentar til Lov 2011-12-28 nr. 1373 om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Cite this