Kommentar til Lov 2011-12-28 nr. 1372 om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og universitetsloven

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Original languageDanish
JournalKarnovs Lovsamling, Gult Hæfte
Issue number9
Pages (from-to)737-738
ISSN0905-6599
Publication statusPublished - 2011

Cite this