Kommentar til Lov 2010-12-22 nr. 1615 om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Peter Møgelvang-Hansen

Research output: Contribution to journalJournal article

Cite this