Kapitalselskabers håndhævelse af omsættelighedsbegrænsninger ved overdragelse af tegningsretter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ovenfor s. 33-39 har Erik Werlauff gjort gældende, at selskabslovens regler om omsættelighedsbegrænsninger alene omfatter kapitalandele, og at den fortegningsret, der tilkommer kapitalejere ved en kapitalforhøjelse, derfor er frit omsættelig, uanset der måtte være truffet bestemmelse om, at selskabets kapitalandele er underlagt omsættelighedsbegrænsninger. I denne artikel dokumenteres, at erhververen af en tegningsret ikke kan ekstingvere selskabets eller andre kapitalejeres indsigelser om manglende iagttagelse af en omsættelighedsbegrænsning, som påhviler selskabets kapitalandele. Det påvises, at selskabet i alle tilfælde, hvor en omsættelighedsbegrænsning er fastsat i vedtægterne, bevarer denne indsigelse over for erhververen af en tegningsret.
Original languageDanish
Article numberU.2014B.148
JournalUgeskrift for Retsvaesen
Volume148
Issue number16
Pages (from-to)148-156
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2014

Cite this