Kapitalmarkedsloven: Med kommentarer

Dan Moalem, David Moalem, Peer Schaumburg-Müller

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Kapitalmarkedsloven indeholder overordnet den samlede danske regulering, der gælder for udstedelse af og handel med finansielle instrumenter på markedspladser. De væsentligste områder, der reguleres, er reglerne om betingelse for optagelse til handel på en markedsplads af et finansielt instrument, om udstederes og storaktionærers oplysnings- og flagningspligter samt om overtagelsestilbud. Loven indeholder også regler om organisation og virksomhedsudøvelse, som gælder for de af markedets virksomheder, der ikke er undergivet anden finansiel lovgivning, f.eks. markedspladserne, værdipapircentraler m.fl.

Loven trådte oprindeligt i kraft den 3. januar 2018. Loven har på disse blot 5 år undergået talrige store og mindre ændringer.

Kommentaren er bygget op som en traditionel lovkommentar og følger i sin opbygning kapitalmarkedsloven bestemmelse for bestemmelse.

Formålet er at sikre et praktisk værktøj til forståelsen af kapitalmarkedslovens mange og teknisk tunge bestemmelser, som advokater, revisorer, virksomhedsjurister, finansielle rådgivere, bestyrelses- og direktionsmedlemmer i udstederselskaber og infrastrukturselskaberne på værdipapirhandelsmarkedet og andre, der beskæftiger sig med loven enten i det daglige eller lejlighedsvis, kan benytte til at få præcis og brugbar viden uden selv at skulle kaste sig ud i nærmere studier. Reglerne er ganske komplekse og regulerer vigtige og omfattende retsområder.
Original languageEnglish
Place of PublicationKøbenhavn
Publisher Nord Academic
Edition2.
Number of pages1,064
ISBN (Print)9788712070733
Publication statusPublished - 2023

Keywords

  • Kapitalmarkeder
  • Finansielle instrumenter
  • Værdipapirhandel
  • Regulering af finansielle institutioner
  • Danmark
  • Kommenterede love

Cite this