Kønsforskelle i uddannelsesvalg

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Danmark står ligesom en række andre vestlige lande overfor en markant samfundsudfordring, da vi mangler STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) kompetencer. Nationale fremskrivninger viser, at Danmark i 2025 vil mangle ca. 10.000 uddannede STEMkandidater, og at der må forventes en yderligere vækst i manglen på ca. 50 procent frem mod 2030 (IDA, 2018). Samtidig har kvinders repræsentation inden for STEM-feltet været lav i mange år. Tallene viser således, at kun en tredjedel af de studerende på videregående STEM-uddannelser er kvinder, og at dette tal har været stagneret siden 2012 (Puggaard & Bækgaard 2016; UVM 2016, 2017). Særligt fysik og computer sciences synes at have vanskeligt ved at tiltrække og fastholde kvinder.
  Original languageDanish
  JournalSamfundsøkonomen
  Issue number1
  Pages (from-to)20-25
  Number of pages6
  ISSN0108-3937
  Publication statusPublished - Mar 2020

  Cite this