Jagten på afkast, DONG, illikviditet og performanceevaluering: I lyset af alternative investeringer

Research output: Contribution to journalEditorialResearch

Abstract

I denne leder diskuteres alternative investeringer i lyset af de forskellige artikler, der haves i dette nummer af Finans/Invest. Med udgangspunkt i artiklen om jagten på afkast samt en rapport fra Finanstilsynet om alternative investeringer starter lederen med at beskrive omfanget og den stigende fokus, der er på alternative investeringer, og diskuterer endvidere de udfordringer som investorerne har i forhold til specielt risikoen. Lederen nævner her politisk risiko som ét eksempel på en kompliceret risiko og fremhæver her blandt andet hele forløbet omkring DONG som et aktuelt eksempel. Illikviditet er en anden central risiko, som investorerne må forholde sig til i forbindelse med alternative investeringer. Artiklen om illikviditet i dette nummer viser, at det også er behæftet med udfordringer at behandle illikviditet i forbindelse med værdiansættelse.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)2-4
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2014

Cite this