Investeringer i fossile selskaber og strandede aktiver

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

463 Downloads (Pure)

Abstract

Der er fortsat stor interesse for – men også usikkerhed omkring – klimaudfordringernes konsekvenser for investering i specielt fossile selskaber. Denne artikel behandler dette emne og det nært beslægtede begreb strandede aktiver ved at diskutere den eksisterende litteratur om emnet og ved at foretage og diskutere empiriske analyser af investeringer i fossile selskaber. Artiklens konklusion er, at selv om klimaudfordringerne giver betydelig risiko for, at aktiver indenfor fossile brændstoffer strander, så er der en række indikationer på, at markedet, investorer og de berørte selskaber ikke har forholdt sig tilstrækkeligt nuanceret til denne risiko.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)15-22
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Apr 2017

Cite this