Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

Translated title of the contribution: Integration of Newly Arrived Migrants in the Labour Market.

Andreas Diedrich, Ola Bergström, Annette Risberg, Nicklas Simonsson

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

Integration beskrivs av många samhällsaktörer och av media som en av de stora nutida samhällsutmaningarna i Sverige. I den här forskningsöversikten tittar vi på ett tema kring integration: etablering på arbetsmarknaden med fokus på nyanlända invandrare. Forskningsöversikten ger en överblick över olika perspektiv och visar på att nyanlända möter stora utmaningar på arbetsmarknaden. Till exempel tar det längst tid för flyktinginvandrare och deras anhöriga att hitta ett arbete i Sverige. Högutbildade nyanlända riskerar även att hamna i arbeten som de är överkvalificerade för, och de har inte samma möjligheter att göra karriär eller utveckla sig på samma sätt som sina inrikes födda kollegor. Lågutbildade nyanlända å andra sidan tenderar att fastna i lågavlönade, osäkra arbeten. Flera studier har uppmärksammat dessa och andra utmaningar förknippade med nyanländas integration på den svenska arbetsmarknaden samt pekat på lösningar. Men det behövs fortfarande mer forskning om hur integrationsprocesser organiseras i vardagen och vilka konsekvenserna blir för de nyanlända.
Translated title of the contributionIntegration of Newly Arrived Migrants in the Labour Market.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherForte
Number of pages8
Publication statusPublished - 2020
SeriesForskning i korthet
Number15/2020
ISSN2001-4287

Cite this