Innovation i sundhedsvæsenet under mikroskopet

Karen Ingerslev

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel præsenterer og diskuterer resultaterne af min ph.d.-afhandling om mikroprocesser i innovation i sundhedsvæsenet. Jeg har gennemført et eksplorativt feltstudium af hvad sundhedsprofessionelle siger og gør, når de forsøger at innovere. Det empiriske materiale er analyseret fra tre forskellige, men relaterede antagelser om: 1) problemer som udgangspunkt for innovation, 2) åbnende og lukkende faser i innovationsprocesser og 3) innovationer som defineret ved deres positive og intenderede effekter. Jeg opsummerer resultaterne af mine empiriske del-analyser, som bidrager med et nuanceret syn på mikro-processer i innovation i en sundhedskontekst. Det gælder særligt, hvordan problemer rammesættes, hvordan ideer slås ihjel, og hvordan innovations-rammesætningen fører til såvel rekonfigurering, bevægelser, som forstærkninger af grænser. Disse resultater syntetiserer jeg i en overordnet konklusion. Herefter reflekterer jeg over både de teoretiske og metodiske implikationerne af dette studium og foreslår implikationer for praksis. Endelig peger jeg på forskning, der kunne fortsætte eller udfolde dette arbejde yderligere.
Original languageDanish
JournalSamfundslederskab i Skandinavien
Volume30
Issue number2
Pages (from-to)117-130
ISSN0900-8322
Publication statusPublished - 2014

Cite this