Innovation, entreprenørskab, vækst og kampen mod skatteundgåelse: Justeret fokus i Kommissionens harmoniseringsbestræbelser på selskabsskatteområdet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen omhandler Europa-Kommissionens nylige og ambitiøse harmoniseringsforslag på selskabsskatteområdet, der angår regler om en fælles konsolideret selskabsskattebase. Særligt behandles de elementer, som adskiller sig fra det tidligere forslag fra 2011. Fokus vil således være på de nye forslags anvendelsesområde, de i forslagene indeholdte incitamenter til investering i bl.a. forskning og udvikling samt de øgede bestræbelser på at forhindre skatteundgåelse mv. Afslutningsvis gives en vurdering af de nye forslag og mulighederne for vedtagelse heraf.
Original languageDanish
JournalSkat Udland
Issue number4
Pages (from-to)115-122
ISSN0905-443X
Publication statusPublished - 2017

Cite this