Implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler i dansk ret: En retlig analyse med komparative og EU-retlige overvejelser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen behandles de ændringer til CFC-reglerne, der er foretaget med vedtagelsen af L 89 (2020/2021). Herved er de danske CFC-bestemmelser for selskaber blevet tilpasset EU's skatteundgåelsesdirektiv. Forud for vedtagelsen er gået et langstrakt forløb, hvor det voldte store besværligheder at finde en løsning, der på fornuftig vis kunne forene en korrekt implementering af direktivet med lovgivers stærke ønske om at bevare den særegne og ganske omfattende danske model for CFC-beskatning. Til sidst lykkedes det dog at opnå flertal for et forslag, der ændrer på en række centrale elementer i CFC-reglerne, både med hensyn til betingelserne for reglernes anvendelse og retsvirkningerne. Disse ændringer behandles i artiklen, og afslutningsvis gøres en række komparative og EU-retlige overvejelser.
Original languageDanish
Article numberSR.2021.255
JournalSR-Skat
Volume33
Issue number6
Pages (from-to)255-270
Number of pages16
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2021

Cite this