Implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) i dansk ret

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Den 20. december 2018 vedtog Folketinget lovforslag L 28 A, jf. lov nr. 1726 af 27. december 2018, der bl.a. har til formål at implementere dele af det såkaldte Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) i dansk ret. Direktivet, der på dansk benævnes skatteundgåelsesdirektivet, har som konsekvens, at Danmark har været nødsaget til at justere en række af de allerede eksisterende værnsregler samt introducere en generel omgåelsesklausul. I denne artikel præsenteres og kommenteres de vigtigste ændringer. På baggrund heraf konkluderes det, at der generelt er tale om ganske betydelige ændringer, og at det især bliver interessant at se, hvordan skatteydere, myndigheder og domstole fremadrettet vil håndtere den generelle omgåelsesklausul i LL§3, da bestemmelsens geografiske og subjektive anvendelsesområde er blevet væsentligt udvidet, og da bestemmelsens ordlyd efterlader en betydelig fortolkningsusikkerhed.
Original languageDanish
Article numberSR.2019.53
JournalSR-Skat
Issue number1
Pages (from-to)53-62
Number of pages10
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2019

Cite this