Ikke hjemme hos mig SKAT! SKATs kontrol af erhvervsdrivende på privat grund, der tjener til bolig, i lyset af EMRK artikel 8 og artikel 7 i EU's Charter om grundlæggende rettigheder.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Cite this