Husholdningsgælden: Et dansk bidrag til gældskrisen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Danmark har formentlig verdens højeste husholdningsgæld på 333% af den disponible indkomst i 2011. De sidste 20 år blev det niveau næsten fordoblet. Dette indgik indtil for nylig sjældent med nogen større vægt i danske økonomisk-politiske analyser, herunder af den finansielle stabilitet. Men i dette forår har OECD, IMF og EU advaret om risici ved høj husholdningsgæld.
Risici ved husholdningsgæld er umiddelbart privatiseret til de enkelte låntagere, men kan let involvere den finansielle sektor og optræde som en systemisk risiko i samfundet, der i sidste instans kan ramme de offentlige budgetter og dermed statsgælden.
Foruden udenrigsøkonomiske trusler og de særlige risici ved en fortsat turbulens på boligmarkedet ligger der oplagt betydelige generelle økonomiske risici foran de danske husholdninger, herunder på de meget lave renter.
Der er ¼ million familier med ejerbolig med negativ egenkapital, svarende til omkring 20% af boligejerne. Gældsbyrden, kapitalstrukturen og rentebyrden blandt boligejere og lejere belyses i en artikel i et kommende nummer af Finans/Invest med opdaterede skattestatistiske data.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)18-24
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2012

Cite this