Holdninger til Immigration: Er Danskere Specielle?

Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch, Sanne Schroll, Jan Rose Skaksen

Research output: Working paperResearch

185 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Number of pages25
Publication statusPublished - 2006

Cite this