Historiefusioner under strukturreformen

Lars Goldschmidt, Ole Fogh Kirkeby

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  17 Downloads (Pure)

  Abstract

  Vedtagelsen af strukturreformen var startskuddet til danmarkshistoriens stør ste fu sionsproces, en veritabel fl odbøl ge af fusioner. Mere end tusind organisatio ner er in volverede i skabelsen af de nye stats lige, re gionale og kommunale organisa tioner. For centralforvaltningerne og institutionerne betyder det, at flere tusinde orga nisatoriske enheder skal arbejde sammen i nye relationer. Relationer, der er bestemt ud fra en blanding af funktionelle og poli ti ske hensyn, men som, uanset hvordan de er opstået, og hvor underlige de ser ud, nu skal bringes til at fungere. Vi er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre på måder, der vil kunne begejstre såvel borgere som med ar bejdere. Vi er på den anden side heller ikke i tvivl om, at det kræver en kontekst føl som, modig og lærevillig deltagelse i fusionsimplementeringerne af såvel ledere som med arbejdere.
  Original languageDanish
  JournalTidsskrift for Arbejdsliv
  Volume8
  Issue number4
  Pages (from-to)95-100
  ISSN1399-1442
  DOIs
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this