Håndtering af illikviditet i APV modellen

Mads Brandt, Rune Dalgaard, Thomas Plenborg

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel behandler illikviditetspræmien i forbindelse med værdiansættelser. Mere præcist udledes den korrektion af illikviditetspræmien, der skal foretages, for at sikre konsistens i værdiansættelsen med henholdsvis Discounted Cash Flow (DCF) og Adjusted Present Value (APV) modellen. Artiklen finder, at illikviditetspræmien på samme måde som med beta er afhængig af selskabets kapitalstruktur. Estimation af illikviditetspræmien er derfor ligesom beta en udfordrende opgave.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)22-25
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2014

Cite this