Grønlands betalingsbalance: Ny statistik og nyt perspektiv

Lars Lund, Carsten Petersen, Hans Aage

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I adskillige år har den tilgængelige statistik givet indtryk af betydelige og urealistiske betalingsbalanceoverskud i Grønland på omkring 25% af BNP. Dette forklaringsproblem løses af den nye, grundige nationalregnskabsstatistik, som er under udarbejdelse i Grønlands Statistik. Foreløbige tal tyder på, at betalingsbalanceoverskuddet er på 0,3-0,4 mia. kr. svarende til 3-4 pct. af BNP. Afslutningsvis kommenteres betalingsbalancens og transfereringsproblemets betydning for Grønlands økonomiske fremtid.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number1
Pages (from-to)29-32
Number of pages4
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2007

Cite this