Grænsefladen mellem fonologi og syntaks: Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk

Per Anker Jensen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  53 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne artikel udforsker interaktionen mellem fonologi og syntaks på grundlag af brugen af erkontraktion i dansk. Artiklen kortlægger de typiske kontekster hvor denne kontraktion er mulig og rejser derefter spørgsmålet om hvordan det kan forklares at kontraktion i andre sammenhænge er helt uacceptabel. Sammenlign eksempelvis Det er rart, hvor er typisk realiseres som en forlængelse af den udlydende vokal i det, med Fortæl ham hvor rart det er, hvor en tilsvarende sammentrækning af det og er er uacceptabel. Det vises at muligheden for er-kontraktion er forudsigelig ud fra et kendt samspil mellem syntaks og fonologi idet kontraktionsmuligheden – eller umuligheden - hænger tæt sammen med tryktabsforbindelser og enhedstryk, jf. fx Rischel 1983, Thomsen 1990, Hansen og Lund 1983,
  Hansen og Heltoft 2011, Basbøll 2005, Herslund 2005.
  Original languageDanish
  JournalNyS : Nydanske Sprogstudier
  Issue number42
  Pages (from-to)92-115
  ISSN0106-8040
  Publication statusPublished - Jul 2012

  Cite this