Gode ideer, men governance halter, og udfordringer består

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

53 Downloads (Pure)

Abstract

Beskæftigelsesministeriet har udsendt i høring et udkast til ny ATP-lov, hvor ATP-ordningen foreslås justeret på tre afgørende områder. Dette sker efter, at der de sidste par år har været en del offentlig debat om ATP-ordningens langsigtede holdbarhed og relevans, og de udfordringer ATP står overfor i lyset af bl.a. det meget lave renteniveau. Denne artikel analyser de foreslåede tiltag og sætter lys på de foreslåede ændringer. Nogle af forslagene er skridt i den rigtige retning, mens andre rejser nye spørgsmål, som fortjener opmærksomhed inden lovforslaget i givet fald vedtages.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number1
Pages (from-to)22-24
Number of pages3
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Feb 2021

Cite this