Gaver, værdiansættelsescirkulæret, særlige omstændigheder, succession mv.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Kommentarer til udvalgte afgørelser. I SKM2021.345.VLR har Vestre Landsret truffet en længe ventet afgørelse om, hvorvidt der foreligger et retskrav på anvendelse af værdiansættelsescirkulæret af 1982, når en fast ejendom overdrages i en gavesituation. Landsretten afviste dette og fandt samtidig, at der i den konkrete situation forelå særlige omstændigheder, som medførte, at skattemyndighederne ikke var bundet af cirkulæret. Afgørelsen tog også stilling til en del andre interessante spørgsmål, herunder hvorvidt det var muligt at anvende reglerne for succession i kildeskattelovens § 33 C, hvilket ikke fandtes muligt i den konkrete sag, da formålet alene var at få midler overført skatte- og afgiftsfrit. Påstande om en ændret fordeling af købesum og reduktion af forrentning blev ligeledes ikke taget til følge.
Original languageDanish
Article numberSR.2021.225
JournalSR-Skat
Volume33
Issue number6
Pages (from-to)225-228
Number of pages4
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2021

Cite this