Funktionel udistinkthed: Danske verbers og adjektivers te- og ede-endelser

Jan Heegård

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Det er en udbredt opfattelse at man på dansk ofte afsnubber ordenes endelser. Dette bekræftes af analysen i denne artikel, men det gælder tilsyneladende ikke alle endelser lige meget. Artiklen viser i en undersøgelse af verbale og adjektiviske ordformer på -te og -ede i to talesprogskorpora for dansk (DanPASS og BySoc) at især verbernes te- og ede-endelser undergår schwabortfald i deres realisation så -te mister sin stavelse og -ede en eller begge stavelser, dvs. oftere reduktion i de parkerede bilerne og de brugte bilerne end i parkerede biler og brugte biler. Analysen viser tillige at tryksvage verber næsten obligatorisk mister en stavelse i deres endelse. Undersøgelsens resultater diskuteres i forhold til Schachtenhaufens (2007, 2010) undersøgelser af schwaassimilation i dansk og i forhold til Jensen & Tønderings (2005) undersøgelser af ordklassers opfattede prominens.

  Original languageDanish
  JournalDanske Talesprog
  Volume12
  Pages (from-to)34-61
  ISSN1600-6038
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this